Grafikus rendszerezés

Az információ grafikus rendszerezése

 

Az információ grafikus elrendszeésének, rendszrezésének számtalan előnye van.  Tagadhatatlanul kedvez a vizuálisabb embereknek, felekelti a figyelmet, segíti a megértést.
Két konkrét példán keresztül mutatom be az információ ilyesfajta rendszerezését, elrendezését.

 

Fogalomtérkép:

Készítettem egy fogalomtérképet a genetika témakörében. Saját tapasztalatból tudom, hogy egy gondolattérkép, fogalomtérkép készítése nagy segítség tud lenni tanulásnál. Segíti a diákokat, hogy megértsék az összefüggéseket, illetve ez egy könnyú módja a fontos fogalmak összegyűjtéséhez, ismeretek rendszerezéséhez. A fogalomtérkép ad egy távpontot, hogy egy témakörön belül mit kell átnézni, hol vannak a hangsúlyos részek.

 


Azért ezt a témát választottam, mert ez egy kifejezetten nehéz része a biológiának, könnyen el lehet veszni benne. Igyekeztem azokat a kulcsszavakat kiírni, amelyek ismerete nélkül nem lehet genetikát tanulnin. Mitöbb, ezek nagyrészt olyan fogalmak amik nélkül nem lehet megérteni a genetikát.
Valószínűleg a diákjammal minden témakör végén készítünk majd egy mindmap-et. Szerintem megkönnyíti a tanulást, tökéletes összefoglalásnak.

 

Szófelhő:


 

A szófelhőt a 21. század iskolája témakörében készítettem.
Igyekeztem azokat a szavakat összeszedni, amik több aspektusból leírják a 21. századi iskola jellemzőit.
Nekem ez a fogalom nemcsak a modern, digitalizált iskolát jelenti, hanem egy olyan helyet ahol minden diák - társadalmi helyzettől, bőrszinttől, származástól függetlenül- egyenlő esélyekkel rendelkezik. Senki se nem jobb, se nem rosszabb.
Ez számomra egy olyan hely, ahol megvalósul egy kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat.
Sok embernek a 21. század iskolájáról csak a modern, jól felszerelt termek, IKT eszközök, interaktív órák, és gyors információ áramlás jut eszébe. Szerintem ez ennél több kell legyen. A 21. században már a különböző kulturális háttér, vallási nézetek sem jelenthetnek problémát. Felül kell emelkedni ezeken, hiszen nem csak ez határoz meg minket, embereket.

Tanítási filozófiám

Tanítási filozófiám

 

Mivel ez már a harmadik évem az egyetemen (tanárképzésben), már valamennyire kirajzolódott a fejemben, hogy milyen pedagógussá szeretnék válni, illetve magáról a tanulási-tanítási folyamatról is vannak elképzeléseim. Más szavakkal, már kezd kialakulni a tanítási filozófiám.
Tanítani sok féle képen lehet, ez nagyban függ a pedagógus személyiségétől. Viszont, azt ki kell hangsúlyoznom, hogy egy tanárnak olyan módszereket kellene alkalmaznia, ami passzol a személyiségéhez. Nem szabad, hogy olyan szerepbe kényszerítse magát, amiben nem tud működni.
A hatékony tanulási-tanítási folyamat nélkülözhetetlen feltétele, hogy a tanár rendelkezzen olyan oktatási, nevelési célokkal, amelyekkel azonosulni tud, és ezáltal hozzájául a diákok fejlődéséhez. Rengeteg tanítási modell, filozófia ad segítséget a pedagógusi munkához.
Úgy gondolom, hogy tanítási céljaimnak leginkább a konstruktivista jellegű pedagógia felel meg. A konstruktivista elmélet szerint mi magunk alakítjuk tudásunkat, és ehhez hozzájárul a bennünket körülvevő világ, környezet. A tudást a tanuló konstruálja előző ismereteire, megfigyeléseire alapozva. Én, mint biológia szakos tanár ezzel értek egyet a leginkább. A biológia tipikusan olyan tárgy, amit csak így lehet tanulni és tanítani.

Azt szeretném, hogy az óráimon a diákok  kellemes, könnyed, barátságos környezetben tanulhassanak, nem szeretném, hogy bárki is szorongva ülje végig az órákat. Ez mindkét tárgyamnál problémát jelenthet, mivel mire a diákok középiskolába kerülnek már kialakulhat bennünk egyfajta tartózkodás, ellenszenv mind a biológia, mind az angol felé. Ezt a saját, gimnáziumi osztálytársaimon láttam. Sokszor hihetetlenül nehezükre esett bemenni az angol, vagy akár a biológia órára.
Úgy gondolom, hogy ha egy diák már-már fizikai tüneteket produkál a tárgy gondolatától, tanórán az a tanár felelőssége, a tanár hibája. Leendő pedagógusként ezt el szeretném kerülni. Úgy hiszem, hogy a két tárgyamat mindenki számára érdekessé lehet tenni, csak arra kell odafigyelni hogy az oktatás a megfelelő szinten, megfelelő módszerekkel, megfelelő környezetben történjen. Senkire nem fogom ráerőltetni a tárgyaim iránt érzett szeretetet, érdeklődést. Mert szerintem, sok tanár itt rontja el.
Viszont hiszek abban, hogy a diákok érdeklődését fel fogom tudni kelteni, ha mindenkihez a saját nyelvén szólok.

Magáról a tanulási célokról  csak külön-külön, tárgyakként tudok  gondolkodni. Őszintén szólva, ez biológiából sokkal egyszerűbb számomra, mint angolból, kezdjük is ezzel. A biológia tanítása során az a célom, hogy a diákok megértsék hogy a világ és azon élő élőlények mennyire sokfélék, és komplexek. Szeretném, hogy felfogják, hogy a biológiában semmi sem fekete vagy fehér, kevés dolgot lehet könyvbe vésni.  Egy nagyon széles skálán kell mozogni, hogy megértsük ezt a tárgyat, hiszen mindenre van legalább egy kivétel.  Azt szeretném, hogy a segítségemmel ezt belássák, és tudjanak tájékozódni abban a csodás rendszerben, amit mi Földnek hívunk, és megértsék az élet sokféleségét. Én pontosan azért szeretem a biológiát, mert olyan sokféle komplex. Nekem ettől olyan gyönyörű.

Az angolnál egy kicsit más a helyzet. Az angol a világ egyik legbeszéltebb nyelve, tagadhatatlan, hogy az angol most már mindenhol jelen van, világnyelvvé nőtte ki magát. A legtöbb film, játék, vagy könyv csak angol nyelven elérhető. Szóval, ha a diákomról tudom, hogy a fent említett dolgokkal szívesen foglalkozik a szabadidejében, akkor ezzel érvelnék az angol tanulása mellett. Ha nem tud angolul, akkor nem fog tudni szabadon játszani, filmet nézni, olvasni, másszóval korlátozva lesz. 
Mitöbb, mindenki szívesen utazna Amerikába, Nagy-Britanniába, vagy egyéb helyekre. Viszont egy ilyen utazás akkor a legélvezhetőbb, ha az ember mindent ért, ami körülötte zajlik, szóval az angol nyelv ismerete elengedhetetlen, hogy a nyaralás minden perce élvezhető legyen. Azért az angolt javaslom ebben az esetben is, mivel a legtöbb ember beszél angolul. Ha valamilyen segítségre, útbaigazításra van szüksége, vagy csak vásárolni szeretne valamit, az angol kifejezetten hasznos lehet. A nyelv ismerete által szélesedik a látóköre, és változik a gondolkodásmódja, és könnyebben ismerhet meg új kultúrákat.
Tehát az angol tanításával az a célom, hogy a diákjaim ne csak a nyelvet tanulják meg, hanem a kultúrát is megismerjék egy kicsit, továbbá azt szeretném, hogy bárhol is folytatják majd életüket, ne legyenek korlátozva, tudjanak tájékozódni, ne legyenek nyelvi akadályok.

 

Az értékelés kérdése nagyon fontos. Szeretnék mindenkit magához mérten értékelni, hiszen nincs két egyforma tudású ember, nehéz belőni egy mindenkinek megfelelő szintet. Ahhoz, hogy ezt a tervemet meg tudjam valósítani nagyon sokszor lesz felelés. Inkább feleltetnék, mint dolgozatokat íratnék.

Végül, írnék néhány gondolatot az IKT integrációról. Fontos leszögeznem, hogy a technológia bevitele órára csak egy lehetőség, nem kényszer. Viszont én szeretnék majd élni ezzel a lehetősséggel, mert leendő tanítványaim egy digitalizált világba születnek, nőnek fel, szóval igénylik a digitális eszközök használatát. Véleményem szerint fel lehetne dobni a tanórákat a megfelelő IKT-s eszközök használatával. Sokkal színesebb változatosabb tanórákat tudnék tartani, így a diákok mindig megtapasztalhatnák az üdítő változatosságot.

Összességében, ez lenne az én, még kiforratlan tanítási filozófiám, ami majd az évek során csiszolódni, változni fog. De jelenleg itt tartok a tanárrá válás rögös útján.

Digitális tananyagtárak

Digitális tananyagtárak

 

Ebben a bejegyzésben a digitális tananyagtárakról lesz szó.
Mielött belemerülnénk a témába, fontosnak tartom definiálni magát a digitális tananyagot. A  digitális tananyag kategóriába minden elektronikusan tárolt oktatási anyag beletartozik, amely mindenki számára elérhető.

A blog fő témájának a Sulinet digitális tudástárat választottam.
Azért pont ezt választottam, mert ezzel vannak személyes tapasztalataim. A gimnáziumi éveim alatt rendszeresen használtam, sőt, a mai napig használom, ha mikrotanítást kell tartanom biológiából, vagy ha korrepetálok valakit.

A Sulinet digitális tárnak számtalan előnye és hátránya van.
Ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak.

Előnyök:

 • Egyszerű a használata. Könnyen ki lehet választani az adott tárgyat.
 • A tantárgyon belül csoportosítva vannak a tananyagok évfolyamok szerint, illetve, az évfolyamokon belül pedig témakörök szerint
 • Minden nagyobb téma végén van összefoglaló feladatsor, ami kiválóan alkalmas a tudás ellenőrzésre.
 • A tananyag kellően részletes, érthető. Valóban megfelelő az adott korosztály számára.

 

 

Hátrányok:

 • Az összefoglaló feladatsorban egy feladattípus van, felelet választós. Jobb lenne, ha más feladat típust is tartalmazna, például igaz-hamis, multiple choice, vagy akár összepárosítás.
 • Tartalmaz minden tárgyhoz egy feladatgyűjteményt, amiben kísérletek vannak. Ezeket jobban át kellett volna gondolni, mert nem mindegyik releváns (a tanultak szempontjából).
 • A kísérletek nincsenek kellő részleteséggel leírva. Tartalmaz segítő információt  is, de ez sokszor annyiban kimerül, hogy milyen tantárgyhoz kapcsolódik még a téma. Szerintem, a segítség címszó alatt releváns, asznos tippeknek kellene lenniük, amik tényleg előrébb viszik a problémamegoldást.
 • A kísérleteket a diákok egyedül nem feltétlenül értenék meg, kellene hozzá pedagógus. Ez szerintem hátrány mert így a diákok egy idő tán elvesztik a motivációjukat a feladatgyűjtemény önálló, otthoni használatához kapcsolódóan.

 

Digitális alkalmazás az oktatásban

Digitális alkalmazás az oktatásban

Quizlet

 

Ezúttal a digitális oktatási alkalmazásokat kellett bemutatni. Erre a célra a Quizlet-et választottam, mert ezt az alkalmazást tartom a leghasznosabbnak, és erről tudom a legtöbb személyes tapasztalatot elmondani. 

A Quizlet egy digitális alkalmazás, melynek segítségével digitális tanulókártyákat (kártya set-teket) készíthetünk bármilyen idegen nyelvi tantárgyhoz.  Én személy szerint, – mint angol - biológia szakos diák -,  angolhoz és latinhoz szoktam használni.
Ezekből a kártyákból szódolgozatokat generálhatunk, interaktív táblán és otthon játszhatunk tanulást segítő, fejlesztő játékoka. Lényegesen megkönnyíti és élvezetessé teszi a tanulást. A saját és szaktársaim tapasztalatából kiindulva biztosan állíthatom hogy lényegesen leegyszerűsíti a tanulást, sokkal nagyobb kedvel álltunk így neki mondjuk a latinhoz, mintha egy lapról, vagy könyvből kellett volna egymás után bemagolni a szavakat.A jövőben – tanárként – biztosan fogom használni az angol óráimon. Nagyon jó otthoni gyakorlásra és  tanórai feladathoz egyaránt. Például, a diákok az újonnan tanult szavakat játékos formában már a tanórán meg tudják tanulni. Mitöbb, a Quizletet arra is használhatom, hogy kikérdezzem tőlük a szavakat, így nem kell a hagyományos, unalmasabb szódolgozatokkal bajlódni.

Leendő tanárként a Quizlet segítségével lehetőségem lesz saját osztályterem létrehozására akár minden külön osztálynál. Így tudni fogják milyen szavakat kell megtanulniuk, senki sem maradna le.

 

Otthon játékos formában megtanulhatják, és kikérdezhetik magukat, például használhatják tanulás során a kártyákat, önmaguk ellenőrzésére a választhatják a tesztet, vagy a memóriát.

 

A memóriánál a szavakat kell összepárosítani a jelentésüknél, a tesztnél pedig le kell írni mondjuk egy szó adott idegen nyelvi megfelelőját. Ezek nagyon jók önmagunk ellenőrzésére.
Magához a tanulási, memorizálási folyamathoz a flashcards-ot, a write-ot ajánlom. Előbbinél lényegében a kártyák segítségével lehet tanulni míg utóbbinál helyesen kell leírni az adott szavakat.

Közösségi oldalak

Közösségi oldalak

 

Napjainkban a közösségi oldalak használata széleskörben elterjedt minden korosztályon belül, legyen szó gyermekekről vagy felnőttekről. A diákok nagy része ebbe született bele, igénylik a közösségi oldalak által nyújtott lehetőségeket, információt. Ezeket az igényeket kihasználva a pedagógusok beépíthetik a közösségi oldalak használatát a tanóráikba, ezáltal a diákok számára élvezetesebbé téve a tanulást.

Ebben a bejegyzésben a közösségi oldalak iskolai felhasználásáról lesz szó. Pontosabban, egy általam választott közösségi oldalon keresztül mutatom be hogy hogyan tudja segíteni a tanulási folyamatot.

 

A blogbejegyzés témájának a Facebook alkalmazást választottam, mert jelenleg ez a legnépszerűbb alkalmazás a diákok körében, és véleményem szerint kiválóan lehet hasznosítani a tanulási folyamatban.

Miért hasznos?  - Avagy, a Facebook alkalmazása a tanulási folyamatban

 • Lehetőség van csoportok létrehozására : leendő tanárként minden osztálynak hozhatnék létre csoportot, és ide tölthetném fel az anyagokat, megírhatom a fontosabb tudnivalókat, illetve a házi feladatot is kiposztolhatom a diákjaimnak. A diákok akkor sem maradnak lesemmiről, ha egy betegség vagy valami egyéb dolog miatt nem tudtak részt venni a tanórán. Mitöbb, ha a diákoknak kérdése van, vagy problémája akadt valamivel megkérdezhetik, és vagy én vagy az osztálytársak tudnak segíteni.
 • Lehet csoportos beszélgetéseket indítani. Ez hasznos lehet, ha például a diákoknak csoportokban kell prezentációt készíteniük. Minden csoport csinál egy ilyen csoportos beszélgetést és megvitathatják a tenni valókat.
 • Manapság a legtöbb ember gyakrabban nézi a Facebook üzeneteket, mint az email fiókot, ezért a tanárok email helyett írhatnak facebooküzenetet. Illetve a szülök  és a diákok is írhatnak Facebookon a pedagógusnak. Nagy valószínűséggel sokkal gyorsabban kapnak választ az üzenetre, mint egy emailre.

 

Konkrét téma feldolgozása a Facebook segítségével
Téma: Genetika
Mivel a genetika igen nehéz része a biológiának, minden kisebb anyagrészhez töltenék fel az érintett csoportba gyakorló feladatokat a rendes házi feladaton kívül, hasznos olvasmányokat, linkeket.
Illetve, minden új rész elött posztolhatnék egy érdekes, vicces videót az adott anyaghoz kapcsolódóan, hogy kedvet csináljak az új anyaghoz, és felkeltsem az érdeklődésüket.
Mitöbb, minden tanórán használt prezentációt a forrásokkal együtt feltöltenék, így diákjaim soha nem maradnának le az anyaggal.
Ellenőrizhetik a tudásukat játékos formában, a kahoot vagy scorativon keresztül. Ezekhez a jelszót Facebook üzeneten keresztül kapnák meg.
Ha elérkezett a témazáró dolgozat ideje készítenék egy szavazást a lehetséges időpontokkal, ezáltal ők választhatnák ki mikor szeretnék megírni a témazárót.

 Webquest

Mi is az a webquest?

Mivel manapság egy felgyorsult, digitalizált világban élünk, és a diákjaink is ebben a környezetben nőnek fel, vagy ebbe születtek, nekünk leendő pedagógusként nemcsak alkalmazkodnunk kell, - hogy az oktatás minél hatékonyabb és élvezetesebb legyen-, hanem az alkalmazkodáson kívül a digitális eszközök bevonása nélkülözhetetlen.

A web 2.0 bevonására tökéletes példa a webquest használata tanórákon.
A webquest egy kutatás alapú tanulási módszer, amelynek célja hogy a diákok megadott szempontok segítségével megtaláljanak egy forrást vagy forrásokat, és feldolgozzák azt. Nagy előnye, hogy egyéni és csoport munkánál is használható.
A folyamat részei: a bevezetés, feladat, forrás, folyamat, értékelés, összegzés.  A diákoknak a feladat kérdéseire kell választ találniuk a források használatával, majd ismertetniük kell az eredményeiket. A folyamat vége az értékelés és az összegzés. Értékelésnél figyelembe kell venni a feladatmegoldást, az egyén-és csoportmunkát. Összegzésnél levonhatjuk az esetleges konklúziókat, illetve szót ejthetünk az értékelésről.

 


 

Az általam létrehozott webquest egy fakultációs csoportnak, vagy tagozatos osztálynak (11-es osztály) készült a sejtbiológia témakörében.

 


Online teszt

Online teszt
Teszt létrehozása a Redmenta segítségével

Ebben a bejegyzésben az online tesztek létrehozásáról, alkalmazásáról lesz szó. Őszintén szólva, a középsikolában nem találkoztam ilyen megoldással így sok új információhoz jutottam az ezzel kapcsolatos kurzuson.
A teszt létrehozásához a Redmentát választottam. A Redmenta egy feladatlap készítő alkalmazás, ami segíti a pedagógusok munkáját. Nagy előnye, hogy a feladatlapok könnyen és gyorsan összeállíthatóak.

Biológia szaktárgyamhoz kapcsolódón hoztam létre egy tesztet a genetika, öröklés témakörében. Az általam készült feladatlap 12.évfolyamosok számára készült, témazáró dolgozat.
A teszt a diákok tudását hivatott ellenőrizni egy adott témakörről, és erről ad egy visszajelzést. Azaz, a teszt célja, hogy adjon egy visszajelzést arról, hogya diákok az adott témakört mennyire sikeresen tudták elsajátítani. A tanulási folyamat végén milyen szinten történt a tananyag elsajátítása (szummatív értékelés). 
Maga az értékelés kritériumorientált, azaz a  teljesítményt a követelményekből kiindulva és ahhoz viszonyítva határozzuk meg. Kiderül, hogy a tanuló milyen szinten érte el az előre meghatározott követelményt.

Maga a genetika témaköre rendkívül hatalmas, ezért általában minden osztály (iskolától függetlenül), és tankönyv több blokkban dolgozza fel. Ebben az egységben inkább a genetika alapjairól van szó, ez a témakör szolgál alapul a bonyolultabb, magasabb szintű tananyagnak, például a populáció genetikának. Viszont, azt meg kell emlíenem, hogy a populáció genetika emelt szintű követelmény, tagozaton illetve fakultáción fordul elő. Ennek ellenére, a genetika alapjait minden középiskolás diáknak jól meg kell tanulnia, akkor is ha majd nem tanulnak populáció genetikát.
Mivel ennek az anyagrésznek a megfelelő szinten történő elsajátítása rendkívül fontos, ezért a kérdéseket úgy terveztem meg, hogy a teljes anyagrészt átölelje, és a legfontosabb ismeretekre kérdezzen rá. Azokra az ismeretekre amiknek hiányában a tanuló nem boldogulna a későbbiekben. 


A feladatlap tartalmaz kifejtős, igaz-hamis, feleletválasztós és összekötős feladatokat is.
A kérdéseket tekintve van köztük elméleti, illetve gyakorlatias, problémamegoldó, elgondolkodtató kérdés is.
A kifejtős feladatokon kívül minden feladatnál be lehet állítani, hogy mi a jó megoldás, és hogy mire jár a pont. Azt is el lehet dönteni, hogy jár e részpontszám az adott feladatra.
A kifejtős feladatoknál ez nem lehetséges, hiszen egy esszé esetében nincs konkrétan egy jó, helyes megfogalmazás, így azt magának a pedagógusnak kell értékelnie.

Azt is be lehet állítani, hogy mikor mutassa az eredményt. Én ezt úgy állítottam be, hogy ne a teszt megoldása után rögtön mutassa az eredményt, mivel van benne kifejtős rész is, amit máshogy kell értékelni.
Az értékelés beállításánál lehetőség van megszabni a %-os ponthatárokat, amikhez rendelhetek érdemjegyeket.

Ha nincs lehetőség online kitöltetni a diákokkal, vagy felmerül valamilyen probléma, akkor a feladatlap kinyomtatható, és kioszthatjuk a feladatlapokat papír formában is.

Feladatlap
Direktcím: genetika01

Google Alkalmazások

Google alkalmazások
Google drive

Ebben a bejegyzésben egy Google alkalmazásról, illetve használatáról lesz szó. A Google alkalmazások manapság széleskörben elterjedtek, használatuk az élet minden területére kiterjedt.
Egyetemi éveim során ismerkedtem meg jobban a Google alkalmazások világával, ezen belül is  a Google Drive alkalmazásaival, melyeket rendkívül hasznosnak találok.

Mi is az a Google drive??
A Google drive egy olyan alkalmazás, amely fájlok tárolását és szerkesztését teszi lehetővé. A Google drive-ra egyszerre nem csak egy fájlt, hanem akár egy egész mappát is fel lehet tölteni, és ezek a fájlok másokkal is megoszthatók. Azt is megszabhatjuk, hogy a link bírtokában lévők  megtekinthetik, vagy szerkeszthetik is az adott fájlt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a dokumentumok, fájlok feltöltésén kívül fájlok letöltésre is van lehetőség.Tanári munka során milyen céllal, milyen feladathoz lehetne használni?
Mint leendő tanár rendkívül hasznosnak tartom a Google drive-ot, jövőbeli diákjaimmal ezen keresztül fogom megosztani a tananyagot, illetve ezen keresztül kellene leadniuk a házidolgozataikat.

Konkrét példákon keresztül fogom bemutatni a Google drive használatának  előnyeit.
Az angol órákon ide tölteném fel azoknak a szavaknak a listáját amit meg kell tanulni, illetve a házi feladatokat. A diákjaimnak ide kellene majd feltölteni a házi dolgozataikat.
A határidő betartását is le tudnám ellenőrizni, mivel meg lehet nézni, hogy a dokumentumaikat mikor töltötték fel.


Biológia órákon is hasznos lehet a drive használata. Feltölthetem az órán használt PPT-ket, tananyagokat,  illetve ha a diákok kiselőadást tartanak nekik is ide kellene feltölteni az anyagot az erre a célra kijelölt mappába.

Mitöbb, a tanulmányi kiránduláson készült képeket ezen keresztül megoszthatom diákjaimmal, illetve szüleikkel.  Vagy, ha a helyzet úgy kívánja a drive-ra tölteném fel azokat a dokumentumokat, amiket mindenképpen el kell juttatni a szülőkhöz, például információ a kirándulásokról, fogadóórákról.

Videó


Digitális kompetencia

Az első bejegyzésben a digitális kompetenciákról, illetve azok fejlesztéséről lesz szó.

Először is, mik azok a digitális kompetenciák?

"A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti" (Magyar Közlöny, 2012 (66) 10654).

Egyszerűbben fogalmazva, ez egy olyan képesség, készség aminek segítségével megfelelően tudjuk használni a digitális eszközöket, és rajtuk keresztül információhoz jutunk.  Illetve, az általuk szerzett információt megértjük, értékeljük, és szükség esetén felhasználjuk, vagy megosztjuk társainkkal. Azaz, elmondhatjuk azt is, hogy a digitális kompetenciák szükségesek a hatékony, sikeres kommunikációhoz is.

"A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén" (Magyar Közlöny, 2012 (66) 10654).

 


Miért kell fejleszteni a digitális kompetenciákat?

A digitális eszközök, az internet használata az élet minden részére kiterjed, legyen szó szabadidős tevékenységről, munkáról, vagy oktatásról. Ahhoz, hogy ez megfelelően és biztonságosan történjen fejleszteni kell a digitális kompetenciákat.


Hogyan fejleszthetjük diákjaink digitális kompetenciáit a tanórákon?

Messze nem elég, ha csak az informatika órán használják az internetet és ez elektronikai eszközöket. Bármilyen óráról is legyen szó ösztönöznünk kell diákjainkat az IKT eszközök, és az internet használatára. Az IKT eszközök használtával egyidejűleg kritikus gondolkodásra kell nevelnünk őket, hogy ne essenek bele az internet különféle csapdáiba.

Képtalálat a következőre: „digitális kompetencia”

 

Például biológia órára tervezhetünk feladatokat, amelyeket interaktív tábla vagy okostelefon segítségével kell megoldaniuk. 
Készülhetünk csoport vagy páros munkával. Minden csoport/pár más-más  feladatsort kapna,  és a diákoknak az internet segítségével kelle válaszolni a kérdésekre. Majd óra után az internet segítségével meg kell osztaniuk egymással a kérdéseket, a helyes válaszokat és a forrásokat. Az utóbbi fejleszti a kritikus gondolkodást, illetve a kommunkációt és az együttműködést is, hiszen körültekintően kell forrást keresniük, el kell tudniuk dönteni, hogy az adott forrás mennyire hiteles, és a megszerzett információt tovább kell adni a többieknek is.

Ahhoz, hogy tudassam velük a házi feladatot, illetve a tanulnivalót,  létrehoznék egy közös facebook csoportot vagy egy saját weboldalt. Mire arra kerül a sor, hogy tanítsak leendő diákjam gyakrabban fogják nézni a facebook értesítéseiket, mint az e-mail fiókjukat. Ez már most is így van, valószínűleg 3 év múlva is így lesz.
A tananyagot és a diasort (ha használok) a weboldalra is feltehetném letölthető formátumban.

Angol órán az aktuális szavakat quizlet segítségével osztanám meg velük, viszont mindig más diák készítené el a "kártyákat". Ha az osztály minden tagja rendelkezne okostelefonnal vagy tablettel, az egyszerűbb dolgozatokat socrative alkalmazással "íratnám meg", amely rögtön mutatja az elért százalékokat.
A nyelvtani részekhez mutatnék videókat, ezáltal megmutatnám, hogy a youtube nem csak zenehallgatásra, hanem tanulásra is alkalmas.

 

21. századi készségek

A 21.századi készségek összefoglaló neve azoknak a képességeknek, amelyek fontosak mindenki számára (nem csak a diákoknak) a mindennapi élet, a társadalom változásaihoz történő alklamazkodáshoz. Ezekre a készségekre azért van szükség, mert egy folyton változó világban élünk, és az ehhez való alkalmazkodás elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás, amit ezen készségek hivatottak segíteni.
Ezek a készségek a 4C / 4K néven ismertek: collaboration (együttműködés), communication (kommunikáció), creativity (kreativitás) és critical thinking (kritikai gondolkodás). Részletesebben itt.

 

Az alábbi kép a 4C-t ábrázolja. Azért ezt a képet választottam, mert összefoglalja, hogy a 4 C pontosan mit is foglal magába.
Viszont meg kell említenem, hogy a 4C-n kívül egyéb képességgekkel/készségekkel is rendelkezni kell, amik segítenek a tanulásban, illetve az új körülményekhez történő alkalmazkodásban. Ide sorolható a 8 nyolc kulcskompetencia is, például  az alapkészségek (írás, olvasás), anyanyelvi kommunkiáció,  a digitális kompetenciák, stb. Ezek együttes alkalmazására van szükség, együtt adnak ki egy egészet.

Bemutatkozás

Sziasztok!

Angol-biológia szakos tanárnak készülök. Mint leendő tanárnak, tisztában kell lennem az IKT nyújtotta lehetőségekkel. E blogon keresztül szeretném megosztani veletek az ezzel kapcsolatos új ismereteket, illetve tapasztalatokat.